Petar Pijanović: Nema većeg interesa od nacionalnog

IMAJU li Srbi kulturni obrazac, opšteprihvaćeno merilo vrednosti; šta je on bio u proteklom veku; koliko je srpska elita tog vremena koja je utopila srpski kulturni i politički identitet u neodređenu nadnacionalnu ideju, odgovorna za posledice koje još traju, tema je kojom se podrobno bavi profesor Petar Pijanović. Istaknuti književni istoričar, teoretičar i kritičar u […]